O NÁS | AKCE | AKTUALITY | ČLENSTVÍ | AREÁL | VÝCVIK PSŮ | KPC | AGILITY | VÝSTAVA PSŮ | FOTOGALERIE
 
Historie klubu
Přehled činnosti za rok 1981
 • Rada klubu pracuje ve stejném složení jak byla zvolena na č.s. na podzim roku 1980.
 • Instruktáže v roce 1981 jsou: pro VK + SK + ostatní plemena (Lišková, Hammer, Hammerová, Písař, Jemelka, pro MK: Musil, Večeřová.
 • 15.února se konalo pochodové cvičení. Trasa pochodu byla Brno - Tetčice. Zúčastnilo se 20 psovodů
 • 25.7.- 9.8. Letní výcvikový tábor v Březí. Zúčastnilo se 30 našich členů a 10 hostů. 1.srpna v rámci LVT proběhl již III.ročník závodu o pohár Zetoru. Novinkou na letošním LVT byl nácvik záchranářských prací v blízkém opuštěném zámečku v Osové. Nejlepším psovodem tábora byla s. Václavková.O tomto táboře byla zmínka v tisku.
 • Počet členů ke konci roku 1981 dosáhl čísla 111.
Přehled činnosti za rok 1982
 • Musíme si uvědomit skutečnost, že dobrovolným podepsáním přihlášky do Svazarmu přebíráme práva i povinnosti člena, že se aktivně zapojíme do činnosti a soustavnou prací přispějeme k naplnění cílů Svazarmu. Jen pravidelným výcvikem dosáhneme úspěchů.(ze zpravodaje KK na rok 1982)
 • V zimní sezóně cvičí VK+SK v sobotu dopoledne, MK v sobotu odpoledne. Výcvik vedou instruktoři: Lišková, Hammer, Hammerová, Písař, Jemelka, Musil, Tyralová, Večeřová, Holan.
 • Stále problémy ohledně cvičiště. Oplocení neustále ničí chuligáni. Na prostor cvičiště si dělají zálusk zahrádkáři. Začínají jednání s NV Bo 4.
 • Na jaře proběhla kolaudace svazarmovského areálu v Zetoru. Byla nám zde přidělena klubovna. Ve velkém společenském sále od této chvíle můžeme pořádat členské schůze. Cvičiště však v tomto prostoru pro nás není.
 • 1.dubna zahájena letní výcviková sezóna, pravidelné cvičební dny jsou v úterý a čtvrtek od 18 hodin.
 • 24.dubna se konal branný pochod Zetoru v Gottvaldově údolí. Vítězem kategorie do 18 let se stal R.Liška, nad 18 let Ing. Berka.
 • 29.5. a 10.7. proběhli předváděčky k MDD v Zetoru a v pionýrském táboře v Březníku.
 • 31.7-15.8. proběhl LVT Březí. Na tomto táboře se konaly tyto akce:
     - střelecká soutěž
     - závod o pohár Zetoru
     - ukázka výcviku ve vesnici
     - zkoušky z výkonu
     - nácvik záchranných prací
Přehled činnosti za rok 1983
 • Ztrácíme cvičiště za pivovarem, klubovna nám zatím zůstává.
 • 19.února proběhlo zimní pochodové cvičení.
 • 9.března očkování psů proti vzteklině.(56 psů)
 • 19.března proběhlo jarní pochodové cvičení.
 • 17.- 19. června III. soutěž záchranných psů ČSR. Tuto soutěž organizovala naše ZO. Akce se konala v motelu Bobrava (zde bylo zahájení, ubytování, sídlo organizačního štítu), poslušnost proběhla na hřišti v Rajhradě, speciální práce v cihelně v Líšni. Organizačně vše proběhlo bez závad. Účastníci byli s organizací spokojeni.
 • 30.7.- 14.8. LVT Březí. Akce při LVT:
     - terénní závod
     - střelecká soutěž
     - záchranářská soutěž
     - přednášky
     - zkoušky
Přehled činnosti za rok 1984
 • 19.února zimní pochodové cvičení, trasa asi 13 km akce i pro rodinné příslušníky
 • 18.března jarní pochodové cvičení, trasa asi 15 km akce i pro rodinné příslušníky
 • 3.dubna zahájení letní výcvikové sezóny -zatím na cvičiště Za řekou, každé úterý od 17.30 hodin
 • 8.dubna zkoušky ZZP 1-2, vedoucí Dana Lišková přihlášky odevzdat do 18.3. 84!
 • 21.dubna Branný závod Zetoru vedoucí akce S.Berková akci i rodinné příslušníky
 • 12.května Krajské kolo ZP vedoucí akce: D.Lišková, L.Kolčarová
 • 2.června ukázky výcviku k MDD
 • 28.7.-12.8 LVT Březí akce při LVT Březí: terénní závod, soutěž dle ZZP1 ukázky z výcviku v obci Březí , závod o pohár Zetor, zkoušky z výkonu.
Přehled činnosti za rok 1985
 • Stále cvičíme na propůjčeném cvičišti na Starém Brně u řeky. Počet členů již dosáhl čísla 154
 • Začátkem roku byla opět vykradena klubovna za pivovarem. Definitivně opouštíme tuto klubovnu a předáváme ji do užívání 115. ZO Svazarmu.
 • Zimní a jarní pochodové cvičení se psy , zájem byl veliký ,zúčastnilo se 45 psovodů.
 • 15.-16.července proběhla soutěž malých plemen ČSR v Kuřimi. Na této významné akci jsme se podíleli společně ze ZO Kuřimi. Družstvo JmK pod vedením D.Liškové pěkně zabodovalo: Oldřich Hudec (1.místo celkově), H.Pantůčková (5.místo), D.Tichý(13.místo)
 • 27.7.-11.8. LVT Březí vedoucí tábora byla D. Lišková, při tomto táboře proběhl již VI.ročník o pohár Zetoru.
 • 22.září proběhla Krajská výstava psů, které v kruzích pomáhali i naši členové.
 • 5.října proběhl tradiční klubový přebor. Účast 26 psovodů.
 • 12.října proběhli podzimní zkoušky z výkonu. Rozhodčí Vašátko nebyl z výkony příliš spokojen. Ze 7 dva jedinci splnili.
 • Mikulášské posezení na závěr roku měli na starost Vilém a Luboš Musilovi. Funkce Mikuláše se ujal Pavel Menčík.
Přehled činnosti za rok 1986
 • Stále na propůjčeném cvičišti na Starém Brně u řeky.
 • 1.2. členská schůze v Zetoru
 • Již od prvních dnů roku pokračují náročná a vyčerpávající jednání ohledně nového cvičiště pod Klajdovkou. Je třeba připomenout neúnavnost Ing. Berky a Ing. Hlavaté , kteří naši ZO v jednáních zastupují.
 • 22.2. a 22.3. proběhly již tradiční akce zimní a jarní pochoďák. Celkem přišlo 45 členů.
 • 15.března proběhlo městské kolo BVK, reprezentovali nás J.Havlík, I.Běhounská, B.Šumberová.
 • Z krajského kola MP postoupili Pantůčková (267 b.) a Hudec (257 b.).
 • 7.dubna zahájení letní výcvikové sezóny na cvičišti Staré Brno u řeky, sešlo se nás 53 psovodů.
 • Již po sedmnácté se konal LVT Březí (1.8.-17.8). Tábora se zúčastnilo 47 psovodů a rodinných příslušníků. Splnilo se zde 19 zkoušek z výkonu. Poprvé se vyhrál fotbalový zápas na týmem z Březí.
 • 27.srpna na klubový přebor přišlo 23 psovodů,soutěžilo se třech kategoriích:
     - ZM - Dostálová
     - ZMP1 - Menčík
     - ZMP2 - Hudec
 • Počet členů v říjnu je 145.
Přehled činnosti za rok 1987
 • Od tohoto roku již na novém cvičišti. Začíná se psát nová kapitola života našeho kynologického klubu.
 • 14.2. a 21.3. jarní a zimní pochodové cvičení, celková účast 60. lidí.
 • V měsíci březnu proběhlo jedno z dalších jednání (tentokrát rozhodující) na ONV Brno IV. Výsledkem bylo potvrzení NV, že pozemek v Líšni pod lomem bude předán k trvalému užívání našemu kynologickému klubu. Byl dán zároveň souhlas k zahájení výstavby nového cvičiště. Konečně se po několikaletém úsilí podařilo získat nové cvičiště. Největší zásluhu na tomto faktu má náčelník KK Ing.L.Berka, který se zúčastnil nepřeberného množství vyčerpávajících jednání.
 • 1.brigáda 9.května , účast 56 členů.
 • Pořádal se každoroční svod, ukázky výcviku v rámci dne otevřených dveří při MDD.
 • 27.-28.se konalo mistrovství malých plemen. V družstvu JmK byli i dva členové naší ZO. (Helena Pantůčková a Oldřich Hudec)
 • 17.7.-2.8. Březí - co dodat.
 • V říjnu byla ustavena komise pro výstavbu cvičiště ve složení: Lišková, Hlavatá, Záturecká, Golka, Fojt.
Přehled činnosti za rok 1988
 • Na členské schůzi v lednu proběhli volby členů rady poprvé tajným hlasováním. Z 18 kandidátů bylo zvoleno 11 členů rady. Po dlouholeté činnosti ve funkci náčelníka klubu ukončil svoji práci v radě Ing. Ladislav Berka.
 • Počet členů v lednu dosáhl počtu 166.
 • Konec měsíce března jsme věnovali školením. Školení o chovatelství vedla Ing. Hlavatá, školení pro psovody začátečníky vedl L. Šilhavý.
 • Od dubna začínáme cvičit na novém cvičišti pod Klajdovkou. Práce na výstavbě postupně pokračují. Byly přivezeny dvě buňky, dokončeno oplocení, postavena palisáda, vysázena část jehličnanů podél plotu.
 • 14.- 15.května jsme pořádali jako každoročně svod a bonitaci kníračů.
 • 22.7.-7.8. Letní výcvikový tábor Březí.
 • 1.října Na žádost JZD Niva Vlkov jsme zorganizovali brigádu.Byla to již druhá brigáda na pomoc JZD.Při této brigádě jsme opět sbírali kamení z pole.
 • 26.prosince Mikulášské posezení se konalo v areálu Zetoru.
 • V tomto roce nás na závodech reprezentovali: Menčík, Štírská, Janda, Kulková, Okřinová, Novosadová, Chaloupek, Šilhavý, Gutter, Svitálek, Jahn.
Přehled činnosti za rok 1989
 • Z rady klubu po dlouholeté činnosti odchází Ing. Jana Hlavatá. Dana Lišková byla jmenována referentem pro výstavbu nového cvičiště. V zimním období cvičíme v sobotu od 14 hodin.
 • 14.března proběhla ukázka úpravy srsti kníračů v klubovně v Zetoru. Účast 20 členů.
 • 1.března byla založena brigáda záchranných psů při s.p. Zetor. Nyní již má 7 členů: Pánková, Gutter, Šilhavý, Svitálek, Blatný, Jahn, Šabatský.
 • 8.dubna proběhli zkoušky záchranných psů. ZZP2 úspěšně složil Gutter s Ambrou
 • 4.dubna zahájení letní výcvikové sezóny. Od tohoto data se cvičí v úterý od 17.30 hodin. Ruch ale neutichá ani ve všední den.
 • V letošním roce klub slaví již 20 let svého trvání. U příležitosti tohoto výročí jsme se sešli 30.dubna na cvičišti.(to ještě nebyla klubovna a venku bylo 6 stupňů.
 • Letos jako již několik let probíhá Liga mládeže města Brna.(psovodi do 18 let). V čele ligy je zatím naše družstvo.
Přehled činnosti za rok 1990
 • Pád Svazarmu - klub žije dál.
 • 6.října. ustanovení Moravskoslezského kynologického svazu. Složení :

 •    - Ing. Karel Doubek
     - Josef Brym
     - Ing. Eva Gajdošíková
     - Zdeněk Katolický
     - Petr Meitner
     - Josef Ragulok
     - Otakar Weis
     - čestný předseda: Doc. Z.Procházka
 • Ze členů klubu byla zaregistrována Záchranná brigáda města Brna.
 • V tomto roce byla navázána spolupráce záchranářů A+ČR(Brno)
 • Na členské schůzi jsme byli informováni o zrušení Akcí Z v roce 1990. Po návštěvě a představení na Zastupitelstvu Vinohrad.jsme dostali příslib o převedení 90 tis. Kčs na budování našeho areálu. Na jaře 91 se slib stal skutkem a tak práce pokračovaly.

Zpět